Regulamin konkursu

Regulamin konkursu

§ 1 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs.
 1. Organizatorem konkursu jest : „SUNFRYZ” SOLARIUM FRYZJER KOSMETYKA ELŻBIETA JANKOWIAK ul. Dworcowa 19, 62-005 Owińska.

§ 2 Uczestnicy Konkursu i jego przebieg

  1. Uczestnikiem konkursu jest osoba, która w terminie od 01.07.2013 r. – 21.12.2013 r. jednorazowo skorzysta z naszych usług fryzjerskich – otrzyma kupon konkursowy, który należy wypełnić wszystkie wymagane pola i wrzucić do specjalnej urny.
  1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które nie ukończyły 18 roku życia.
  1. Nie ma limitów na kupony, co oznacza, że jedna osoba może mieć więcej niż jeden kupon konkursowy biorący udział w losowaniu. Zwiększa to prawdopodobieństwo wygranej.
  1. Losowanie nagród zostało podzielone na 3 etapy, po każdym losowaniu urna zostaje opróżniona i zbieranie losów rozpoczynamy na nowo do następnego losowania.
  1. Terminy losowań, w których zostaną wyłonione: – 3 osoby wygrywająca Zestaw Profesjonalnych Kosmetyków o wartości ok. 100.00 zł każdy.
  1. Data 1: 02-09-2013 godz. 14:00 / Data 2: 31-10-2013 godz. 14:00 / Data 3: 21-12-2012 godz. 14:00 .
  1. Każdy uczestnik konkursu ma prawo do uczestnictwa w losowaniu. Termin może ulec zmianie, o czym organizator zobowiązuje poinformować na stronie internetowej www.sunfryz.pl oraz na fanpage’u na Facebook.com.
  1. Losowanie przeprowadzi właścicielka salonu.
  1. Zwycięzcy mają 2 tygodnie od dnia, w którym odbędzie się losowanie, na odebrane swoich nagród. Po tym terminie nagroda pozostaje własnością organizatora.
  1. Przyjmuje się, iż Uczestnikiem konkursu uprawnionym do odbioru nagrody jest osoba, której dane wskazane są w zgłoszeniu do konkursu.
 1. Nagrodę należy odebrać w „SUNFRYZ” SOLARIUM FRYZJER KOSMETYKA ELŻBIETA JANKOWIAK ul. Dworcowa 19, 62-005 Owińska.

§ 3 Czas trwania Konkursu

 1. Konkurs odbędzie się w okresie 01.07.2013 r. – 21.12.2013 r.

§ 5 Warunki Konkursu

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest skorzystanie z usług fryzjerskich salonu i wypełnienie kuponu konkursowego.

§ 6 Nagroda

  1. Nagrody zostaną wręczone przez właścicielkę „SUN-FRYZ” Elżbietę Jankowiak.
  1. Nagrodą jest zestaw profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji włosów firmy FRAMESI. Wartość nagrody ok. 100zł, każdy.
  1. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.
 1. Jedna osoba może wygrać więcej niż jedną nagrodę. Jeśli wylosuje więcej takich samych nagród, to może je wymienić na inne wskazane przez organizatora konkursu.

§ 7 Sposób informowania o wynikach Konkursu

 1. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.sunfryz.pl oraz Laureaci zostaną powiadomieni drogą telefoniczną.

§ 8 Wydanie nagród

  1. Nagrodę należy odebrać w „SUNFRYZ” SOLARIUM FRYZJER KOSMETYKA ELŻBIETA JANKOWIAK ul. Dworcowa 19, 62-005 Owińska.
 1. Laureaci konkursu mają czas 2 tygodni od dnia wyłonienia zwycięzców na odebranie nagrody. Po tym terminie nagroda pozostaje własnością organizatora.

§ 9 Postanowienia końcowe

  1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora oraz partnerów konkursu ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. Zm.
  1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania wizerunku w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań firmy „SUNFRYZ” SOLARIUM FRYZJER KOSMETYKA ELŻBIETA JANKOWIAK ul. Dworcowa 19, 62-005 Owińska.
  1. Wrzucenie kuponu do pojemnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
  1. Pytania dotyczące konkursu należy kierować pod adresem: kontakt@sunfryz.pl, bądź telefonicznie : kom. 662-780-075.
  1. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
  1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia do regulaminu uzasadnionych zmian.
 1. U osoby, która chce skorzystać z naszych usług i jednocześnie wziąć udział w Konkursie, nie mogą istnieć przeciwwskazania medyczne do wykonania określonego zabiegu.